Zorg & Gezondheid | Hart & Vaten


Risicofactoren voor hart- en/of vaatziekten zijn factoren die maken dat u een verhoogde kans heeft op vernauwing van de slagaderen (aderverkalking), angina pectoris (pijn op de borst), een hartinfarct, etalagebenen of een beroerte. Als u een erfelijke aanleg heeft voor het krijgen van hart- en/of vaatziekten, dan kunt u die erfelijke aanleg niet veranderen. Maar risicofactoren zoals roken of hoge bloeddruk, ongezonde voeding of te weinig bewegen zijn wel te beïnvloeden. U kunt dus zelf iets doen om de kans op hart- en/of vaatziekten te verminderen.

Wilt u meer informatie over CVRM? Zorgprogramma hart- en vaatziekten

Mensen met (verhoogd risico op) hart- en vaatziekten hebben vaak zorg nodig van verschillende zorgverleners. In het zorgprogramma werken alle zorgverleners die u nodig heeft onderling samen. De zorg rondom uw ziekte wordt zo goed mogelijk geregeld en afgestemd op uw persoonlijke situatie. 


Uw voordelen

 • U heeft één aanspreekpunt voor alle zaken rondom uw ziekte.
 • Uw behandelafspraken worden op elkaar afgestemd.
 • Alle zorgverleners zijn op de hoogte van uw situatie en uw specifieke wensen.
 • U leert beter om te gaan met uw aandoening en de gevolgen ervan.
 • Complicaties kunnen worden voorkomen of uitgesteld.
 • Het verbetert de kwaliteit van uw leven.

Behandelteam

Uw huisartspraktijk maakt deel uit van zorggroep DOH. Binnen DOH werken huisartsen samen met elkaar, maar ook met praktijkondersteuners, diëtisten, fysiotherapeuten, apothekers, psychologen, podotherapeuten, pedicures, medisch specialisten en diagnostische centra. Zij verdelen onderling taken en stemmen de zorg goed op elkaar af. Als het nodig is, wisselen ze patiënteninformatie uit. Dit gebeurt alleen met uw toestemming! Door de samenwerking krijgt u steeds de zorg die u op dat moment nodig heeft. Uw huisarts blijft voor u de belangrijkste contactpersoon.


De eerste persoon in uw behandelteam bent u zelf. DOH vindt het belangrijk dat u een actieve rol heeft in uw behandeling. Dit noemen we zelfmanagement. U denkt en beslist mee over uw behandeling.

Wat kan ik zelf doen?

Daarnaast zijn de huisarts, de praktijkondersteuner en diverse andere zorgverleners betrokken in het behandelteam. Zij informeren en adviseren u over de behandelmogelijkheden, over leefstijlaanpassingen en over eventuele risico’s. Ook coachen zij u hoe u om kunt gaan met uw ziekte en het een plaats kunt geven in uw dagelijkse leven. U kiest zelf welke zorg u daarbij belangrijk vindt, wat u er zelf aan wilt doen en welke begeleiding u nodig heeft. 

Welke zorgverleners werken met u samen in het zorgprogramma?

 • Huisarts: stelt de diagnose vast en schrijft u zo nodig medicatie voor. 
 • Praktijkondersteuner: is uw centrale aanspreekpunt. Hij/zij coördineert het zorgprogramma, draagt bij aan de diagnosestelling, geeft u voorlichting, houdt de controleafspraken met u en overlegt met de huisarts indien medicatie aanpassingen nodig zijn. Hij/zij helpt u bij het formuleren van uw gezondheidsdoelen in uw individuele zorgplan.
 • Assistente: ondersteunt de huisarts en praktijkondersteuner. Zij heeft een belangrijke administratieve taak.
 • Apotheek: levert en bewaakt uw medicatie.
 • Diëtiste: ondersteunt u bij een 'dieet op maat'.
 • Fysiotherapeut: helpt uw conditie of spierkracht te verbeteren, individueel of in een beweegprogramma. Bewegen heeft een belangrijk risicoverlagend effect. 
 • Praktijkondersteuner GGZ: helpt bij psychische problemen die te maken hebben met uw ziekte, het accepteren daarvan of problemen op werk of in het gezin.

Wat is het specifieke behandelteam voor een CVRM-patiënt?

In het behandelteam van een patiënt met een verhoogd risico op hart- en/of vaatziekten werken de huisarts, de praktijkondersteuner, de apotheek, de diëtiste en het laboratorium met name nauw samen.

Behandeling

Welke behandelingen kan ik allemaal verwachten als CVRM-patiënt?

Samen met u worden uw risicofactoren goed bekeken. 

Het overzicht van al uw risicofactoren noemen we uw risicoprofiel. 

Met een risicoprofiel kunnen we inschatten of uw risico echt is verhoogd. Alle patienten krijgen advies en begeleiding gericht op een gezonde leefstijl (niet roken, gezonde voeding, voldoende bewegen). Samen met u wordt een persoonlijk plan gemaakt ter verbetering van uw leefstijl. 

We proberen u hierbij handvaten te geven, welke we samenvatten in het IZP.


Afhankelijk van uw risico en hart en of vaatziekten die u reeds heeft gehad wordt daarnaast behandeling middels medicijnen gegeven.

Er wordt aandacht besteed aan de therapietrouw van uw medicijnen.


Om uit te zoeken of u een verhoogde kans heeft op hart- en vaatziekten zal de huisarts of praktijkondersteuner uw risicofactoren in kaart brengen. Dit noemen we uw risicoprofiel. Als blijkt dat u een verhoogd risico heeft op hart- en vaatziekten wordt er samen met u een behandeling gestart om dit risico te verlagen.

De belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn:

 • hart- en vaatziekten hebben (gehad);
 • diabetes mellitus (suikerziekte);
 • reumatoïde artritis;
 • verminderde werking van de nieren;
 • hoge bloeddruk;
 • een verhoogd cholesterolgehalte;
 • een vader, moeder, broer of zus die vóór de leeftijd van 65 jaar een hart- of vaatziekte heeft gekregen;
 • roken (de grootste risicofactor);
 • stress;
 • te weinig lichaamsbeweging;
 • overmatig alcoholgebruik;
 • ongezonde voeding;
 • overgewicht.
Een verhoogd risico op hart- en vaatziekten vraagt om een goede begeleiding en behandeling. Door middel van een gezonde leefstijl, regelmatige controles en de juiste medicijnen kunt u het risico flink verkleinen.

Behandelplan

In overleg met u stelt de praktijkondersteuner een persoonlijk behandelplan op: uw individuele zorgplan. In dit behandelplan staat concreet welke zorg u belangrijk vindt, wat u er zelf aan wilt doen en welke begeleiding u nodig heeft. 

Stoppen met roken

Wanneer u stopt met roken, daalt uw risico op hart- en vaatziekten heel sterk. Maar stoppen met roken kan erg moeilijk zijn. Uw huisarts kan u helpen met stoppen met roken door middel van de cursus ‘Stoppen met Roken’. Uit onderzoek blijkt dat door het volgen van deze cursus de kans op succesvol stoppen ruim driemaal groter is dan stoppen op eigen houtje. De praktijkondersteuner kan u ook individuele ondersteuning bieden.

Meer weten over stoppen met roken

Gezond leven

Voldoende beweging en gezonde voeding is belangrijk. Dat geldt voor iedereen, maar zeker ook wanneer u (verhoogd risico op) hart- en vaatziekten heeft. Uw huisarts kan u op weg helpen om meer te gaan bewegen en gezond te gaan eten. 

Controles

De controles worden met u afgesproken op basis van uw individuele zorgplan. Dit kan na een paar weken of maanden zijn, bij medicatiewijzigingen of leefstijlaanpassingen. Als alles goed verloopt kan de controle naar een keer per jaar. Bij deze jaarlijkse controle wordt er altijd een bloed- en urineonderzoek verricht. Daarna wordt u op het spreekuur gezien zodat de uitslagen doorgenomen kunnen worden en meten we onder andere de bloeddruk. We bespreken hoe het met u gaat, wellicht zijn er nieuwe vragen en kunnen deze dan beantwoorden. Samen kijken we naar het bestaande zorgplan en of de gestelde gezondheidsdoelen behaald zijn. Waar nodig stellen we deze bij of maken we nieuwe gezondheidsdoelen. 

Medicijnen

Bij de behandeling van hart- en vaatziekten kunnen soms medicijnen nodig zijn, zoals bloedverdunners, bloeddrukverlagende medicijnen en cholesterolverlagers.

Wat kan ik zelf doen?

Zijn er cursussen of andere initiatieven waar ik me als patiënt bij aan kan sluiten wat in samenwerking met DOH is neergezet?

Kosten

Zijn er bepaalde kosten verbonden aan het zorgprogramma CVRM of krijg ik alles vergoed? De kosten voor huisarts, Poh, diëtiste, aanvullend onderzoek zoals een ecg, 24 uurs bloeddrukmeting, verbonden aan het zorgprogramma worden door alle zorgverzekeraars vergoed (zonder eigen risico), met uitzondering v DSW/ stad Holland).

Indien u verwezen wordt naar een fysiotherapeut is de vergoeding afhankelijk van een eventuele aanvullende verzekering.

Kosten voor medicijnen en voor het bloedprikken worden na aftrek van uw eigen risico vergoed.


Deelname aan het zorgprogramma hart- en vaatziekten valt onder de basiszorg. Nadat de diagnose is gesteld, worden alle consulten van huisarts en praktijkverpleegkundige vergoed. Ook deelname aan een beweegprogramma, Gezond Leven Interventie en de diëtiste worden vergoed.

Aan een aantal onderdelen van het zorgprogramma zijn wel kosten verbonden

 • Medicatie: eigen risico
 • Medicatie: eigen risico
 • Labonderzoek: eigen risico
 • Groepscursus SRM: afhankelijk van uw aanvullende verzekeringen. Raadpleeg uw polis
 • Fysiotherapie: afhankelijk van uw aanvullende verzekeringen. Raadpleeg uw polis


Nieuws en mededelingen
DE STAP naar gezonder zet je zo!
DE STAP naar gezonder zet je zo!
Geplaatst: 13 juni 2023
DE STAP van Ingrid naar meer rust in haar hoofd.

Lees meer
Niet verschenen, zonder bericht = “wegblijf tarief”
Niet verschenen, zonder bericht = “wegblijf tarief”
Geplaatst: 23 mei 2023
Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt op het spreekuur en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt of niet tijdig afzegt. Hiermee gaat voor ons onnodig veel tijd verloren.

Lees meer
Zorggroep DOH en SGE vormen sinds 1 januari 2023 één nieuwe organisatie: Stroomz
Zorggroep DOH en SGE vormen sinds 1 januari 2023 één nieuwe organisatie: Stroomz
Geplaatst: 27 januari 2023
De huisartsenorganisatie DOH en de multidisciplinaire eerstelijnsorganisatie SGE bundelen al geruime tijd de krachten. Daarom zetten DOH en SGE de stap naar één nieuwe organisatie: Stroomz, zorgmakers in beweging

Lees meer