Zorg & Gezondheid | COPD


COPD is een ziekte waarbij de luchtwegen blijvend vernauwd zijn en de longen steeds minder goed werken. De oorzaak is een voortdurende (‘chronische’) ontsteking van het slijmvlies van de luchtwegen. Hierdoor raken vooral de kleine vertakkingen van de luchtwegen blijvend beschadigd. Of u COPD heeft kunnen we onderzoeken met een blaastest (longfunctietest). Op een longfoto is het niet duidelijk te zien.

Hoe ontstaat het?

De belangrijkste oorzaak van COPD is roken. COPD kan ook ontstaan als gevolg van langdurig werken in een omgeving met veel steen-, metaal- of graanstofdeeltjes in de lucht. Door contact met rook of prikkelende stofdeeltjes in de lucht ontstaat een chronische ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen. Vooral de kleine vertakkingen van de luchtwegen en de longblaasjes raken hierdoor steeds meer beschadigd. De schade is blijvend en herstelt zich niet. COPD komt niet door een allergie.

Zorgprogramma COPD

Wat houdt het zorgprogramma COPD precies in? 
 Mensen met COPD hebben vaak zorg nodig van verschillende zorgverleners. In het zorgprogramma COPD werken alle zorgverleners die u nodig heeft onderling samen. De zorg rondom uw ziekte wordt zo goed mogelijk geregeld en afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Behandelteam

Uw huisartspraktijk maakt deel uit van zorggroep DOH. Binnen DOH werken huisartsen samen met elkaar, maar ook met praktijkondersteuners, diëtisten, fysiotherapeuten, apothekers, psychologen, podotherapeuten, pedicures, medisch specialisten en diagnostische centra. Zij verdelen onderling taken en stemmen de zorg goed op elkaar af. Als het nodig is, wisselen ze patiënteninformatie uit. Dit gebeurt alleen met uw toestemming! Door de samenwerking krijgt u steeds de zorg die u op dat moment nodig heeft. Uw huisarts blijft voor u de belangrijkste contactpersoon. 

Welke zorgverleners werken met u samen in het zorgprogramma? 
Huisarts: stelt de diagnose vast en schrijft u zo nodig medicatie voor. Praktijkondersteuner: is uw centrale aanspreekpunt. Hij/zij coördineert het zorgprogramma, draagt bij aan de diagnosestelling, geeft u voorlichting en maakt de controleafspraken met u. Hij/zij helpt u bij het formuleren en behalen van uw gezondheidsdoelen in uw individuele zorgplan.
Assistente: ondersteunt de huisarts en praktijkondersteuner, zij heeft een belangrijke administratieve taak.
Apotheek: levert en bewaakt uw medicatie.
Diëtiste: ondersteunt u bij een 'dieet op maat'.
Fysiotherapeut: Helpt uw conditie of spierkracht te verbeteren, individueel of in een beweegprogramma.
Praktijkondersteuner GGZ: helpt bij psychische problemen die te maken hebben met uw ziekte, het accepteren daarvan of problemen op werk of in het gezin
Longarts: ondersteunt de huisarts bij het beoordelen van de longfunctietesten en het geven van behandeladviezen. Ook draagt hij bij aan de deskundigheidsbevordering van huisartsen en praktijkondersteuners.

Uw voordelen

  • U heeft één aanspreekpunt voor alle zaken rondom uw ziekte
  • Uw behandelafspraken worden op elkaar afgestemd
  • U leert beter om te gaan met uw aandoening en de gevolgen ervan
  • Complicaties kunnen worden voorkomen of uitgesteld
  • Het verbetert de kwaliteit van uw leven.

Behandeling

Afspraak bij de praktijkondersteuner:
Eenmaal per jaar komt u op het spreekuur van de praktijkondersteuner. Er wordt gekeken naar uw klachten, medicatiegebruik, leefstijl en kwaliteit van leven. De invulling van deze afspraak wordt mede door u bepaald.
Longfunctie: Deze test is nodig om een diagnose te kunnen stellen. Na een jaar wordt deze nog een keer herhaald. Na het eerste jaar is het uitvoeren van een longfunctie afhankelijk van de ziektelast die u ervaart en of u rookt.
Medicijnen: De meeste mensen met COPD gebruiken inhalatiemiddelen. Dit zijn medicijnen die u moet inademen. Ze werken rechtstreeks in op uw luchtwegen. De praktijkondersteuner en de apotheek geven u informatie over de werking van deze middelen en geven instructie met betrekking tot het gebruik hiervan.
Gezond leven: Bij COPD bent u niet klaar met enkel medicijnen. Stoppen met roken, voldoende beweging en gezonde voeding / gezond gewicht (eten) is heel belangrijk. Vaak zelfs belangrijker. Door gezond te leven kunnen uw klachten verminderen. De praktijkondersteuner bespreekt met u zaken rondom een gezonde leefstijl.
Griepprik: De griepprik is voor u extra belangrijk om ernstige complicaties van de griep te voorkomen. U ontvangt jaarlijks een uitnodiging voor het halen van de griepprik.
Behandelplan: In nauw overleg met u stellen we een persoonlijk behandelplan op: uw individuele zorgplan. In dit behandelplan staat concreet welke zorg u belangrijk vindt, wat u er zelf aan wilt doen en welke begeleiding u nodig heeft. Mijn zorgprogramma online helpt u hierbij.

Wat kan ik zelf doen?

COPD gaat nooit over. Maar gelukkig kunt u wel goed behandeld worden. Door middel van een gezonde leefstijl, o.a. stoppen met roken, regelmatige controles en de juiste medicijnen kunt u de controle over uw ziekte houden en voorkomen dat de schade aan uw longen toeneemt.

Zijn er cursussen of andere initiatieven waar ik me als patiënt bij aan kan sluiten? 
Longpunt Eindhoven: initiatief van het Longfonds. Informatie middagen voor longpatiënten waarin elke keer een ander thema wordt behandeld.

Ga naar de agenda

Stoppen met roken

Roken is de belangrijkste oorzaak van COPD. Door te stoppen met roken kunt u verdere schade voorkomen en kan de conditie van uw longen weer verbeteren. Maar stoppen met roken kan erg moeilijk zijn. De huisarts kan u helpen met stoppen met roken. Hij kan een afspraak maken bij de praktijkondersteuner voor individuele begeleiding. Ook kan hij u verwijzen naar Sinefuma, voor de groepscursus: ‘rookvijookjij’! Uit onderzoek blijkt dat de kans op succesvol stoppen ruim driemaal groter is wanneer u begeleiding krijgt in combinatie met hulpmiddelen dan stoppen op eigen houtje.

Kosten

Zijn er bepaalde kosten verbonden aan het zorgprogramma COPD of krijg ik alles vergoed? 
Deelname aan het zorgprogramma COPD valt onder de basiszorg. Nadat de diagnose COPD is gesteld, worden alle consulten van huisarts en de praktijkondersteuner vergoed. Ook de longfunctietest wordt vergoed, als deze bij de huisarts uitgevoerd wordt. Dit geldt ook voor de hulp van de diëtiste. Deze wordt vergoed als de POH-er of de huisarts u daarvoor verwijst. 

Aan een aantal onderdelen van het zorgprogramma zijn wel kosten verbonden: 
Medicatie: eigen risico
Beweegprogramma’s of groepscursus: afhankelijk van uw aanvullende verzekeringen. Raadpleeg uw polis.
Fysiotherapie: afhankelijk van uw aanvullende verzekeringen. Raadpleeg uw polis.

Extra informatie

Voor verdere informatie over astma zie:
www.longfonds.nl www.thuisarts.nl

Download hier de folder over de samenwerking tussen uw huisarts en het ziekenhuis


Nieuws en mededelingen
DE STAP naar gezonder zet je zo!
DE STAP naar gezonder zet je zo!
Geplaatst: 13 juni 2023
DE STAP van Ingrid naar meer rust in haar hoofd.

Lees meer
Niet verschenen, zonder bericht = “wegblijf tarief”
Niet verschenen, zonder bericht = “wegblijf tarief”
Geplaatst: 23 mei 2023
Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt op het spreekuur en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt of niet tijdig afzegt. Hiermee gaat voor ons onnodig veel tijd verloren.

Lees meer
Zorggroep DOH en SGE vormen sinds 1 januari 2023 één nieuwe organisatie: Stroomz
Zorggroep DOH en SGE vormen sinds 1 januari 2023 één nieuwe organisatie: Stroomz
Geplaatst: 27 januari 2023
De huisartsenorganisatie DOH en de multidisciplinaire eerstelijnsorganisatie SGE bundelen al geruime tijd de krachten. Daarom zetten DOH en SGE de stap naar één nieuwe organisatie: Stroomz, zorgmakers in beweging

Lees meer